Categories
บทความ

กฎหมายแรงงานอะไรบ้างที่ควรจะรู้

เป็นสิ่งที่พนักงานในหลายคนนั้นควรจะรู้ว่าไว้สำหรับคนหมายแรงงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในข้อใดก็ตามเพราะว่ามันมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ ดังนั้นวันนี้เราจะมานำเสนอในข้อที่คุณควรจะรู้ไว้จะดีที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เสียบแล้วไม่โดนเอาเปรียบจากนายจ้าง

ทำสัญญาจ้างงาน

สัญญาการจ้างงานนั้นก็คือสัญญาที่ตกลงกันว่าจะจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ดังนั้นคุณต้องอ่านดีๆเพราะว่าคุณจะต้องเซ็นยอมรับเพราะถ้าคุณเซ็นยอมรับไปแล้ว อะไรที่ตามมาหลังจากนั้นมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องอ่านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงรายละเอียดในการทำงานให้ชัดเจน

สิทธิ์ในการคุ้มครองแรงงาน

ในข้อนี้ต้องบอกเลยว่ามันต้องระบุเอาไว้เพื่อลูกจ้างตามกฎหมายเท่านั้น ถ้านายจ้างละเมิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามในการเลิกจ้างงาน หรือขัดกับกฎหมายรัฐสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบ หรือแทรกแซงความเป็นธรรมให้กับลูกจ้างได้เลยโดยทันที

วันหยุดการทำงานล่วงเวลา

สำหรับวันหยุดนั้นต้องบอกเลยว่าในแต่ละสัปดาห์จะต้องมีวันหยุด 1 วันห่างกันไม่เกิน 6 วันใน 1 ปีจะหยุดได้ 13 วันถ้าลูกจ้างทำงานติดต่อกัน 1 ปีมีสิทธิ์ลาพักร้อน 6 วันและการทำงานล่วงเวลานั้นหลังเลิกงานแต่ละบริษัทจะต้องมีค่าจ้างจำนวน 1.5 เท่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 เท่าส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ในชั่วโมงที่ 9 เป็นต้นไปจะเป็น 3 เท่าของค่าจ้าง