Categories
บทความ

ครอบครัวที่อบอุ่นมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คำว่า ครอบครัว ที่หลายคนเข้าใจคือ การอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน แต่อาศัยอยู่ร่วมกัน ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ดูแลกัน มีความห่วงใยกัน ช่วยเหลือกันตลอด ในครอบครัว ถึงแม้จะไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเท่าไหร่ แต่เมื่อมีคนใดคนหนึ่ง ที่ต้องออกจากครัวเรือน เช่น ไปทำงานต่างจังหวัด จะทำให้ยังมีความคิดถึงกัน และห่วงใยกัน ครอบครัว นั้นสามารถให้คำปรึกษาแนะนำกันได้ตลอดเวลา

ให้ความซื่อสัตย์และความห่วงใยกัน

ให้ความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นครอบครัวเดียวกัน เราควรไว้ใจคนอื่นด้วย เป็นที่สำคัญอย่างมาก จะทำให้ครอบครัวนั้นเกิดการเข้าใจกัน พูดคุยกันรู้เรื่อง ต้องมีการซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่อง 

การที่เรามีครอบครัวนั้น มักจะมีความรักภายในครอบครัว ซึ่งจะทำให้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ดี การที่เราจะบอกว่าครอบครัว เป็นครอบครัวที่ดี เราต้องห่วงใยซึ่งกันและกัน 

เป็นที่ปรึกษากันได้ใน ครอบครัว

การที่มีคนหนึ่งในครอบครัวของเรานั้น แก้ปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เราควรให้คำแนะนำ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือไม่ใช่ญาติก็ตาม ถ้าเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เรา เราก็ควรช่วยเหลือ ถึงแม้ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดก็ตาม เราควรช่วยเหลือกัน เพื่อให้คนที่มีปัญหา ไม่ให้อยู่ตามลำพัง อาจจะทำให้เขานั้นเกิดคิดในทางที่ผิด

กิจกรรมภายในครอบครัว

เราควรหากิจกรรม ชิวๆสบายๆ ในยามว่าง การมีกิจกรรมในครอบครัวนั้นจะทำให้เราพูดคุยกัน ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัว การทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้เราเกิดความสามัคคีกันภายในครอบครัวด้วย กิจกรรมที่ทำกันในครอบครัว ดูหนัง กินข้าวพร้อมกัน ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน จะทำให้คนในครอบครัวเรา เกิดรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่น