Categories
บทความ

ปัญหาที่มักเกิดภายใน ธุรกิจแบบครอบครัว

ในส่งคมไทยนั้นมีธุรกิจแบบครอบครัวอยู่มากมายหลายธุรกิจทีเดียว ธุรกิจแบบครอบครัวคืออะไรคือธุรกิจที่ร่วมทำกันในครอบครัวเดียวกันหรือในกลุ่มญาติพี่น้องเครือเดียวกัน หรืออาจเป็นการส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นอดีตมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยธุรกิจครอบครัวนั้นจะมีจุดแข็งตรงที่ว่าเป็นการทำกันภายในครอบครัวทำให้เงินนั้นไม่รั่วไหลออกไปไหนก็จะมีการบริหารจัดการการอยู่ภายในครอบครัวนั่นเองแต่ก็มี ปัญหาที่มักเกิดภายใน เกิดขึ้น ซึ่งจากการสำรวจนั้นมีหลายธุรกิจเลยทีเดียวที่เป็นธุรกิจแบบครอบครัวนั้นไม่สามารถดำเนินไปต่อได้เกินสามรุ่นก็มีอันจะต้องล้มเลิกการทำธุรกิจไป สาเหตุที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากธุรกิจหลักในไทยกว่า 80% นั้นเป็นธุรกิจแบบครอบครัว ดังนั้นความไม่มั่นคงและการล่มสลายของธุรกิจครอบครัวนี้ ทำให้มีวัฏจักรเอสเอ็มอีเวียนว่ายตายเกิดเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ใช่เรื่องดี เนื่องจากส่งผลให้เกิดความไม่ยังยืนและความไม่มั่นคงของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วย ดังนั้นเรามาวิเคราะห์ปัญหาไปพร้อมกันเลย

ปัญหาที่มักเกิดภายใน คือรุ่นลูกหลานไม่สนใจทำต่อ

ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวไม่ว่ากิจการนั้นจะขายดีหรือดีแค่ไหนแต่หากไม่มีใครสานต่อก็คงยากที่จะรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ได้ สาเหตุเนื่องจากวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนั้นค่อนข้างมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองและคิดนอกกรอบ มีความชอบที่หลากหลายและกล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและเดินไปในเส้นทางของตัวเอง ในบางครั้งกิจการของครอบครัวที่สืบทอดต่อกันมาก็ไม่ตอบโจทย์และไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบ แต่ก็มีหลายคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการครอบครัวและเข้ามาสานต่อทำให้ดีขึ้น โดยการพัฒนาต่อยอดเป็นการอัพเกรดสินค้าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกกิจการครอบครัวที่จะเป็นแบบนั้นเนื่องจากในบางครอบครัวก็มีการกำหนดตัวผู้รับช่วงต่อ ส่วนมากก็มักจะเป็นลูกคนโตที่จะต้องรับในส่วนนั้นไปหรือไม่ก็ให้ลูกหลานไปตกลงกันเอง แต่ความจริงแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาพูดคุยวางแผนร่วมกันเพื่อหาทางออกว่าใครที่ชอบและมีความถนัดมากที่สุด และมีใจรักอยากจะที่รักษากิจการให้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป

ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

เรื่องเงินนั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่เข้าใครออกใคร ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือญาติพี่น้องก็สามารถมีปัญหาเรื่องเงินกันได้ทั้งนั้น และในการเป็นเจ้าของร้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องทำการวางแผนการลงทุนการกระจายเงินเพื่อนำไปใช้ในส่วนต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในกิจการ และอีกอย่างคือเรื่องผลประโยชน์และผลกำไรที่จะต้องแบ่งให้กับคนในครอบครัว ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือจะต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้เป็นระบบและทำให้เป็นเรื่องของส่วนกลาง นอกจากนี้ยังต้องทำให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และทุกคนทำความเข้าใจร่วมกัน ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาสืบทอดกิจการจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด 

ปัญหาการไม่คุยกันหรือปัญหาการไม่ยอมรับฟังกันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเนื่องจากคนที่มีอายุเยอะมากกว่าก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงในการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่เชื่อมั่นแต่ในประสบการณ์ของตนเอง ส่วนคนรุ่นใหม่เองก็มีอีโก้ที่ไฟแรงคิดว่าความคิดของตัวเองจะดีกว่าเสมอไปโดยไม่เชื่อสิ่งที่คนรุ่นก่อนนั้นได้ผ่านมาก่อน ดังนั้นทางออกตรงกลางก็คือต่างฝ่ายจะต้องยอมลดอีโก้ของตัวเองลงแล้วหันหน้ามาคุยกัน และปรับปรุงให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเพื่อทำให้กิจการสามารถดำรงอยู่รอดต่อไปได้ ทุกอย่างนั้นก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันภายในครอบครัวนั่นเอง จึงจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้กิจการนั้นสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคต