Categories
บทความ

ภาษีที่เก็บไปถูกใช้กับอะไรบ้าง

ภาษีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเก็บตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกแล้ว แต่มันก็มีคำถามอยู่ว่าภาษีที่ถูกเก็บมานั้นมันถูกนำไปใช้กับอะไรบ้าง และคนไทยนั้นมีการเสียภาษีน้อยหรือมากขนาดไหนเสียมากเกินไป หรือไม่เสียน้อยเกินไปหรือเปล่าและภาษีที่ถูกเก็บในแต่ละวันทุกๆวัน หรือทุกๆคนมันถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่ามันไปเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่า เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่กระจ่างและทำให้ทุกคนได้รู้กันว่า เก็บเงินภาษีแล้วเงินตรงนั้นเอาไปใช้อะไรและอยู่ที่ไหน 

เป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาล

ภาษีที่ถูกเก็บได้นั้นมันเป็นรายได้ของรัฐบาลซึ่งมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ถ้ามันถูกนำไปใช้ประโยชน์เอาง่ายๆว่า ทุกวันนี้มันก็ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโยนเงินเข้าไปในแต่ละองค์กรที่ดูแลแต่อย่างในประเทศ เพื่อเป็นเงินอัดฉีดในการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปพัฒนาการเปลี่ยนแปลง หรือการทำให้มันดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ 

ช่องทางในการจัดเก็บภาษี

เพื่อที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นพัฒนา ดังนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม มันเป็นหน้าที่ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของคนไทย เพื่อที่จะได้มีงบไว้ใช้บริหารประเทศมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศของเรานั้นมีการพัฒนา และเติบโตขึ้นเพราะว่าภาษีแต่ละประเภทนั้นถูกเก็บไปก็เพื่อใช้พัฒนา อย่างเช่นการเอาไปช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับไร่กับนาอย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นกัน

ภาษีมาจากไหน

ภาษีมันเป็นแหล่งรายได้ที่มีความสำคัญ และเป็นแกนหลักที่ทำให้ประเทศของเรานั้นสามารถก้าวออกไปข้างหน้าได้ มันเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจรายได้ และทุกๆอย่างในประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้คุณลองคิดดูว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ก็เหมือนเอามาดูแลทุกข์สุขของประชาชน สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จากรัฐก็คือประชาชนทุกๆคน แล้วมันก็เป็นตัวช่วยประเทศชาติไม่ให้ล้มละลายด้วย