Categories
บทความ

วางแผนมีครอบครัว ก่อนมีบุตร

วางแผนมีครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าหลายคู่นั้นควรจะวางแผนกันอยู่แล้วในเรื่องของการที่เราตกลงกันหรือไม่ว่าจะมีลูก ต้องบอกก่อนเลยว่าบางครอบครัวนั้นอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีลูก เรื่องแบบนี้เราต้องพูดคุยกันและปรึกษากันอยู่เป็นประจำว่าในอนาคตนั้นเราจะวางแผนไปรูปแบบไหน ส่วนใครที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนั้น เราจะสามารถแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการคุมกำเนิด หรือบางครอบครัวนั้นอาจจะวางแผนกันมีลูกก็คือ การตกลงกันว่าจะมีลูกกันกี่คน ระยะห่างของลูกก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรวางแผนเอาไว้ แน่นอนว่าถ้าลูกของเราอายุใกล้ไล่เลี่ยกัน จะทำให้เราเป็นช่วงที่มีการใช้เงินเยอะเลยทีเดียว และการที่เราวางแผนไว้จะทำให้ลูกของเรานั้นได้รับประโยชน์แบบเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจ หรืออาจสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แน่นอนว่าพ่อแม่นั้นควรศึกษาเอาไว้สำหรับข้อมูลที่เราจะต้องเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กจนโต 

วางแผนมีครอบครัว การคุมกําเนิด

บางครอบครัวนั้นก็ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร มันแยกกันนะ ระหว่างการวางแผนมีครอบครัวกับการวางแผนการมีลูก ความหมายมันต่างกัน ในส่วนของการวางแผนครอบครัวนั้นมันกว้างมากเลยมันไม่ใช่แบบเจาะจง ในส่วนของการที่วางแผนมีลูกแล้วก็คือการที่เราจะวางแผนกันว่าจะมีลูกในช่วงตอนไหนดี แน่นอนว่าเราควรจะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทำแท้งเกิดขึ้น การคุมกำเนิดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ในช่วงการวางแผนครอบครัว 

คิดให้ดีก่อนมีบุตร

การที่เด็กเกิดมาคนนึงจำเป็นก็ต้องใช้จำนวนเงินที่เยอะ เราพร้อมหรือไม่ในช่วงเวลานั้น เราจำเป็นจะต้องมีสิ่งอื่นที่จำเป็นแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็น หน้าที่การงานที่มั่นคงที่เราจะสามารถดูแลเด็กนั้นได้ มันยาวมากเลยสำหรับการมีลูกก็คือต้องเลี้ยงจนอายุประมาณ 20 กว่าปีเลย เราพร้อมที่จะดูแลตลอดหรือเปล่าในการศึกษานั้น นอกจากนี้ยังมีการเอาใจใส่ด้วยว่าเรามีเวลาให้หรือเปล่า เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดเด็กมีสุขภาพทางด้านจิตใจมากเลย 

เตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพ

แน่นอนว่าร่างกายจะต้องพร้อมสำหรับการมีลูก เราจำเป็นจะต้องออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเลย เพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรง และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสุขภาพจิตใจ การที่เรามีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นั้นก็สามารถทำให้ลูกคลอดมามีสุขภาพแข็งแรง หรือเราจะตรวจสุขภาพร่างกายทั้งสองฝ่ายเลยก่อนที่คุณจะมีบุตรเพื่อให้เช็คว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง การที่เราพบเจอปัญหาตั้งแต่ต้นเลยสามารถแก้ปัญหาได้เลย หรือเราอาจจะทำคำแนะนำของหมอได้เลย